Roundtable: Hva er engod aktiva-mix i dagensmarked?
Completed
WHEN:

October 21st, Wednesday
Central European Time 15:00

Description
Kjære norske LN-medlemmer! Mine kolleger og jeg ønsker med dette å invitere til en liten og eksklusiv Roundtable kun for våre norske medlemmer. Samlingen vil være via zoom, og maks antall deltakere er satt til ti personer. Vi holder antallet påmeldte lavt fordi at vi vil at alle skal komme til orde, og for at vi skal kunne møtes i trygge og oversiktlige omgivelser, der vi kan diskutere viktige problemstillinger åpent og i fortrolighet. Temaet for møtet er porteføljestyring: hvordan velger vi å vekte de forskjellige aktiva-klassene i dag? Skal man velge å vekte seg opp eller ned i aksjer, for eksempel? I diskusjonen ønsker vi at alle deler noen tanker om noe av det følgende: a) Generell tilnærming til forvaltningen av formuen b) Dagens porteføljevekting i forskjellige aktiva- klasser, evt. hvilken vekting man ønsker å jobbe mot c) Eventuelt noen konkrete investeringsideer (maks 2 stk.) Vi ønsker at stikkordene over vil gi grobunn for en god diskusjon, som vi håper og tror vil være nyttig, givende og interessant. Når det gjelder påmelding, vil det være første person til mølla - så ikke vent med å melde deg på! Vi sees den 21.oktober!
This event is already over. If you want to receive the video/audio files, please write a request to contact@lorangenetwork.com
Moderator
Per Lorange

Per Lorange is the Head of Deal Wall and Co-Investment Opportunities at the Lorange Network, and the managing director of S. Ugelstad Invest, an international family office. He is also managing director for a real-estate company, Christiania Eiendomsselskap, and a mentor at the University of Southern Norway (USN).