Roundtable: Shippingsom aktiva-klasse
WHEN:

January 26th, Tuesday
Central European Time 15:00

REGISTER FOR THE WEBINAR
Description
Roundtable med Peter Lorange og Per Lorange. Skipsfart muliggjør store deler av verdenshandelen og er en viktig sektor i verdensøkonomien. Man forbinder ofte shipping med store selskaper, mange børsnoterte, men sektoren byr også på investeringsmuligheter i prosjekter og fartøy som er interessante for private investorer. Vi vil vi gå i gjennom hvordan vi tilnærmer oss shipping-investeringer. Vi vil også introdusere dere for noen av de prosjektformidlere og shipping-eksperter som vi nå jobber med, og som vi har jobbet med i ganske lang tid. Vi tror at diskusjonen vil være nyttig både for erfarne shipping-folk så vel som for nye investorer som ønsker å lære mer om denne spennende aktiva-klassen.

Plassen er begrenset til 15 personer.
Moderator
Per Lorange

Per Lorange is the Head of Deal Wall and Co-Investment Opportunities at the Lorange Network, and the managing director of S. Ugelstad Invest, an international family office. He is also managing director for a real-estate company, Christiania Eiendomsselskap, and a mentor at the University of Southern Norway (USN).

Register to the Webinar
Register for the Webinar